Programy publikowania artykułów

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu uczestniczy w następujących programach umożliwiających publikowanie artykułów naukowych ze zniżką, albo bezkosztowo:

MDPI

Szwajcarskie wydawnictwo Open Access.
Autorzy afiliowani w UMW mają 10% obniżki przy publikowaniu. Tylko w 2020 roku opublikowali oni w tym wydawnictwie ponad 200 artykułów.
Interesujące tytuły: Cancers (IF: 6.126), Antioxidants (IF: 5.014), Nutrients (IF: 4.546)

Elsevier

Program A pełne finansowanie; 1500 artykułów dla wszystkich zgłoszonych uczestników, który jest oferowany dla artykułów wysłanych do czasopisma w 2021 r. i po ich przyjęciu do publikacji (w 2020 pula dostępnych na ten rok 1.000 artykułów została wyczerpana 23.06.2020).

Program B – publikacja na koszt autora ze zniżką 10% na 2021 r. (po recenzjach i po przyjęciu do publikacji).

Program B jest kontynuowany bez przerwy w 2021 r. dla artykułów wysłanych do czasopisma w 2019 lub 2020 r. Artykuły wysłane do czasopisma w 2021 r. będą mogły być zgłaszane do programu A, a dopiero po jego wyczerpaniu – do programu B.

Link do tytułów czasopism.

Instrukcja

„Author Journey” dla programu A (dostęp tylko z autoryzowanych numerów IP)

Author Journey” dla programu B (dostęp tylko z autoryzowanych numerów IP)

Springer

Pula na 2021 r. to 2176 artykułów w tytułach z tej listy. 

Model tej licencji to Springer Compact: większa część opłaty licencyjnej finansowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki jest przeznaczona na publikowanie otwarte określonej liczby artykułów rocznie, a mniejsza część stanowi opłatę za dostęp krajowy do artykułów subskrypcyjnych.

W 2020 r. program Springer obejmował 2133 artykułów i limit ten został wyczerpany w połowie listopada 2020 r. (35 artykułów autorów z UMW).
Akceptacja artykułów (głównie sprawdzanie afiliacji) jest zadaniem administratora lokalnego.

Instrukcja

Science Advances 2019 IF: 13,116

Dodatek do licencji krajowej Science – 10 artykułów rocznie publikowanych przez polskich autorów w open-source’owym czasopiśmie Science Advances. Wydawnictwo samo identyfikuje artykuły z afiliacjami polskich autorów, ale autorzy korespondencyjni, których artykuły zostały przyjęte do druku, mogą dodatkowo przesłać zgłoszenia do koordynatora – Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (dalej: ICM) na adres wbn@icm.edu.pl w celu skorzystania z programu.

ACS

Pula 324 artykułów publikowanych bez opłat na licencji CC-BY (o pierwszeństwie publikacji decyduje data „Manuscript Acceptance Date” określana czasem w artykułach jako „Revised”) w czasopismach z kolekcji ACS Web Editions oraz pozostałych 59 czasopism hybrydowych wydawnictwa.

Program obejmuje wszystkie typy artykułów za wyjątkiem: Additions and Corrections, Expressions of Concern, Retraction, In This Issue, Introducing our Authors.
Artykuły są sprawdzane przez wydawnictwo oraz koordynatora: ICM.

LWW

Pula 20 artykułów rocznie z 244 czasopism hybrydowych LWW  (na liście jest m.in. Circulation).

Autor, który chce skorzystać z programu powinien, po otrzymaniu od akceptacji artykułu od redakcji, skontaktować się z koordynatorem licencji – LWW, przesyłając pierwszą stronę zaakceptowanego artykułu. Osoba kontaktowa – Pani Beata Fidzińska, e-mail: Beata.Fidzinska@wolterskluwer.com.

Program jest zawieszony od 1 stycznia 2021 r. do czasu uzyskania finansowania oraz popisania nowych umów na 2021 r. Artykuły opublikowane w tym czasie w modelu tradycyjnym będą mogły zostać zamienione na model otwarty (retroaktywacja).

OUP

Program obejmuje 327 czasopism hybrydowych OUP (lista nie jest jeszcze zaktualizowana na 2021 r.).

Publikacja bez opłat dla liczby artykułów opublikowanych w modelu hybrydowym przez uczestników konsorcjum w roku ubiegłym (w 2020 były to 204 artykuły, z czego konsorcjum wykorzystało 30).

Program jest zawieszony od 1 stycznia 2021 r. do czasu uzyskania finansowania oraz popisania nowych umów na 2021 r. (wydawca zapewnia, że nastąpi to na przełomie marca i kwietnia). Artykuły opublikowane w tym czasie w modelu tradycyjnym będą mogły zostać zamienione na model otwarty (retroaktywacja).