Od źródła do bibliografii załącznikowej 2021/2022

Przedmiot „Od źródła do bibliografii załącznikowej” obejmuje część e-learningową oraz dwa seminaria.

Część e-learningowa składa się z 6 modułów poruszających zagadnienia wyszukiwania informacji w elektronicznych bazach naukowych, a także omawiających różne narzędzia naukowe.

Seminaria w roku akademickim 2021/2022 odbędą się w formie stacjonarnej w sali multimedialnej, na II piętrze Biblioteki Głównej w następujących terminach:

SEMINARIUM 1 – ZARZĄDZANIE LITERATURĄ NAUKOWĄ

SEMINARIUM 2 – WYSZUKIWANIE INFORMACJI W SIECI CZ. II

Obowiązują zapisy na oba seminaria, w dostępnych terminach i grupach do wyboru (ze względu na obostrzenia sanitarne limit w jednej grupie wynosi 11 osób).

Kurs e-learningowy na platformie Moodle jest dostępny od 7 marca 2022 r.wejście na platformę.

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest posiadanie adresu mailowego w domenie UMW (@umw.edu.pl) lub zarejestrowanie się w uczelnianym Centralnym Systemie Autoryzacji CSA.

Do szkolenia e-learningowego logujemy się wpisując nazwę użytkownika (imie.nazwisko) i hasło używane do zalogowania się do poczty mailowej UMW lub przyjęte w trakcie rejestracji w CSA.

Zadania w ramach przedmiotu należy ukończyć do 31 maja 2022 r.

Szczegółowe informacje na temat testów zaliczeniowych i warunków uzyskania wpisu do indeksu są zamieszczone we wstępie do szkolenia na platformie Moodle. Pytania dotyczące szkolenia prosimy kierować na adres: justyna.zawada@umw.edu.pl lub ewa.kapela@umw.edu.pl.