O konferencji

Biblioteka Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu ma zaszczyt zaprosić Państwa na kolejną edycję – XXXIX Konferencję Problemową Bibliotek Medycznych, która odbędzie się w dniach 5-6 września 2022 r.

Tegoroczną Konferencję proponujemy zorganizować w formule hybrydowej. Transmisja konferencji będzie realizowana za pomocą platformy Microsoft Teams. Mamy nadzieję, że ze względu na charakter Konferencji on-line, więcej uczestników – słuchaczy będzie mogło wziąć w niej udział i wymieniać się doświadczeniami oraz dzielić dobrymi praktykami.

Tematyka, jaką proponujemy na Konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

 • Otwarta medycyna
 • Zrównoważony rozwój
 • Podsumowanie działań ewaluacji jakości działalności naukowej
 • Biblioteki medyczne w dobie konsolidacji uczelni
 • Wyzwania w czasach kształcenia hybrydowego

Mamy nadzieję, że zaproponowane tematy będą przyczynkiem do wielu dyskusji podczas trwania Konferencji.

Udział w Konferencji jest bezpłatny.
Obowiązują zapisy poprzez formularz rejestracyjny.

Link z wejściem do Konferencji na platformie Microsoft Teams zostanie rozesłany do Państwa na dzień przed rozpoczęciem wydarzenia.

Rada Programowa Konferencji:

 • dr inż. Scholastyka Baran – Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olszynie
 • mgr Renata Birska – Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • mgr Dagmara Budek – Dyrektor Biblioteki Głównej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 • mgr Danuta Dąbrowska-Charytoniuk – Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • mgr Katarzyna Falow – Dyrektor Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • mgr Magdalena Kotlarek-Naskręt– Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 • mgr inż. Witold Kozakiewicz – Dyrektor Centrum Informacyjno-Bibliotecznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • dr Krzysztof Nierzwicki – Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Ewa Nowak – Dyrektor Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • mgr Dominika Sidorska – Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • mgr Joanna Słomkowska – Dyrektor Biblioteki Medycznej UMK Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 • mgr Anna Uryga – Dyrektor Biblioteki Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
 • mgr Irmina Utrata – Dyrektor Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Organizator

MIEJSCE:
Biblioteka Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
ul. Marcinkowskiego 2-6

Biblioteka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu pełni funkcję ogólnopolskiej biblioteki naukowej oraz ośrodka informacji naukowej. Korzystają z niej studenci, doktoranci, pracownicy naukowi Uniwersytetu Medycznego, pracownicy i studenci innych uczelni wrocławskich, a także lekarze, pielęgniarki i farmaceuci z całego Dolnego Śląska.

Biblioteka UMW powstała w 1946 r. przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu oraz Politechniki we Wrocławiu pod nazwą Biblioteka Lekarska. Początkowo mieściła się w Zakładzie Historii Medycyny przy ul. Chałubińskiego 5 oraz w budynku Kliniki Chorób Wewnętrznych przy ul. Pasteura 4, gdzie uruchomiono czytelnię. Pierwszym Dyrektorem Biblioteki w latach 1946-1950 był znakomity uczony lwowski – prof. dr hab. Witołd Ziembicki. W 1950 r., po reorganizacji szkolnictwa wyższego i utworzeniu Akademii Medycznej, Biblioteka zmieniła nazwę i przeniosła się do budynku przy ul. Parkowej 1/3, który w latach 1955-1958 został wyremontowany i zaadoptowany na jej potrzeby. W maju 1981 r. przejęto do użytku nowo wybudowany pawilon przy ul. Parkowej 11, który pomieścił magazyn i wypożyczalnię druków zwartych. Został on zniszczony przez powódź latem 1997 roku. W 2000 roku Biblioteka UMW utraciła prawa do obiektu przy ul. Parkowej i zaistniała potrzeba budowy nowego budynku. Prace budowlane rozpoczęto w 2011 roku.

Nowy budynek został zlokalizowany przy ul. Marcinkowskiego 2-6 i otrzymał nazwę Centrum Naukowej Informacji Medycznej. Uroczyste otwarcie miało miejsce 7 października 2015 roku. Jest bardzo dobrze przystosowany do potrzeb naukowych i edukacyjnych pracowników i studentów Uczelni. Wyposażony jest w strefę wolnego dostępu do książek oraz czasopism, strefę ciszy – czytelnię, salę multimedialną z dostępem do 20 stanowisk komputerowych, salę konferencyjną, pokoje pracy indywidualnej i grupowej, nowoczesny sprzęt: infokioski, inteligentny regał, self-checki, wrzutnię oraz centra wydruku.


Program

Dzień I
Dzień II
9:00-10:30 Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Uczelni Medycznych (off-line)
10:30-10:40 Uroczysta inauguracja konferencji
Nagranie
10:40-11:10 Wykład inauguracyjny – prof. dr hab. Piotr Dzięgiel, Prorektor ds. Nauki
Nagranie
SESJA I Biblioteki medyczne wobec otwartej nauki, zrównoważonego rozwoju, konsolidacji uczelni
Moderatorzy: Katarzyna Falow, Joanna Słomkowska
Nagranie
11:10-11:30 Realizacja idei otwartego dostępu w bibliotekach medycznych na przykładzie serii UMedical Reports – Anna Sikorska
NagraniePrezentacja
11:30-11:50 W dążeniu do realizacji modelu biblioteki zrównoważonej – na przykładzie działań Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie – dr inż. Scholastyka Baran, dr Katarzyna Bikowska
Nagranie
11:50-12:10 Integracja PublicUM – systemu informacji o działalności naukowej pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – z API Journal Citation Reports – Agnieszka Rośczak
Nagranie
12:10-12:20 Clarivate Analytics (sponsor) – Wspieranie otwartej nauki i inicjatyw badawczych za pomocą zaufanych danych i narzędzi od Clarivate – Marcin Kapczyński
Nagranie
12:20-12:35 Federalizacja systemów informacji naukowej – Jakub Koperwas
NagraniePrezentacja
12:35-13:00 przerwa kawowa
13:00-13:20 Elsevier (sponsor) – Tomasz Psonka
Nagranie
13:20-13:30 Wolters Kluwer (sponsor) – Nowe zasoby na platformie OVID – Beata Fidzińska
Nagranie
13:30-14:30 przerwa obiadowa
SESJA II Doskonalenie warsztatu informacyjno-bibliograficznego bibliotek medycznych wobec rozwoju technologii i systemów informatycznych Moderatorzy: Dagmara Budek, Anna Uryga
Nagranie
14:30-14:50 Zadania i rola bibliotekarzy medycznych w procesie przygotowywania Systematic Review. Projekt „Przegląd systematyczny jako integralny komponent projektów badawczych” realizowany przez Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Bogumiła Bruc, Witold Kozakiewicz
Nagranie
14:50-15:10 Portal MeSH-Pol jako narzędzie wspomagające tłumaczenie terminologii medycznej i wzmacniające aparat informacyjno-wyszukiwawczy w systemach zarządzania wiedzą typu CRIS i systemach katalogowych – Jolanta Cieśla, Elżbieta Bohatkiewicz
NagraniePrezentacja
15:10-15:20 Oxford University Press (sponsor) – Oxford University Press – Twój partner w nowoczesnej bibliotece – Marcin Dembowski
Nagranie
15:20-15:35 Zintegrowany Ekosystem uczelnianych systemów informacyjnych na przykładzie Uniwersytetu Łódzkiego – Maciej Sysak
NagraniePrezentacja
15:35-15:50 Sages (sponsor) integracja systemów dziedzinowych w efektywnej realizacji procesów, na przykładzie oceny pracowniczej – Jakub Koperwas
NagraniePrezentacja
15:50-16:10 Research Data Management Plan – Zero Waste w projektach naukowych – Agnieszka Goszczyńska
Nagranie
16:10-16:30 Kryterium przynależności w bibliografiach zespołów osobowych pracowników szkół wyższych na przykładzie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Krzysztof Włodarczyk
Nagranie
16:30-16:40 EBSCO (sponsor) – EBSCO: wiedza bazująca na dowodach naukowych – zasoby skupione na dostępności – Damian Piera, Michał Tomczyk
Nagranie
16:40-17:00 Kreatywność w bibliotece, czyli dokąd zaprowadziła nas otwartość na warsztaty kreatywności dla kierowników zespołów – dr Anastazja Śniechowska-Karpińska
Nagranie
17:00-17:10 Komunikat EAHIL – Witold Kozakiewicz
Nagranie
SESJA III Działalność ukraińskich bibliotek medycznych w czasach stanu wojennego
Moderatorzy: Irmina Utrata, Renata Birska
Nagranie
10:00-10:20 Rola narodowej naukowej biblioteki medycznej Ukrainy we wsparciu informacyjnym lekarzy wojskowych w warunkach stanu wojennego – Tetiana Ostapenko
NagraniePrezentacja
10:20-10:40 Biblioteka Naukowa Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego w pokonywanie wyzwań związanych z zagrożeniem pandemii COVID-19 i stanu wojennego – Iryna Kyryczok
NagraniePrezentacja
10:40-10:50 PWN IBUK Libra (sponsor) – IBUK Libra – czytelnicza intensywna terapia w bibliotekach medycznych – Anna Radoszewska
Nagranie
10:50-11:10 Wyzwania, możliwości oraz rozwiązania dotyczące rozwoju technologii informacyjnych Narodowej Naukowej Biblioteki Medycznej Ukrainy (dalej NNBMU) – Jurij Szkoda
Nagranie
11:10-11:15 ARFIDO (sponsor) – automatyzacja bibliotek – Krzysztof Nowicki
Nagranie
11:15-11:30 JoVE (sponsor) – Laura Krawczyk
Nagranie
11:30-11:50 Praca naukowo-badawcza biblioteki w kontekście zachowania i upowszechniania pamięci historycznej medycyny regionu – Maya Melnyk
NagraniePrezentacja
11:50-12:00 Elsevier (sponsor) – Osmosis – efektywna nauka medycyny – Michał Krupa
Nagranie
12:00-12:20 Sztuczna inteligencja w walce z cyfrowym wykluczeniem osób niewidomych i niedowidzących – Michał Olczyk, dr Łukasz Skonieczny
Nagranie
12:20-13:20 przerwa obiadowa
13:20-13:50 podsumowanie konferencji
Nagranie

W przerwie

Zachęcamy Państwa do odwiedzenia wirtualnej wystawy
„Alois Alzheimer – życie i badania”

oraz do ruszenia śladem nieuczciwego czytelnika w grze detektywistycznej
Ucieczka z Biblioteki


Materiały

Odnośniki do poszczególnych wystąpień i prezentacji znajdują się w programie.

Nagranie Sesji I

Nagranie Sesji II

Nagranie Sesji III


Artykuł relacjonujący przebieg konferencji:

XXXIX Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych we Wrocławiu „Otwarta Nauka – Efektywna Współpraca – Dynamiczny Rozwój”. Sprawozdanie

Izabela Czeszek, Forum Bibliotek Medycznych, 2022, vol. 15, nr 2, s. 51-65. DOI:10.34738/mlf.0073Partnerzy i sponsorzy

logo Arfido
logo Clarivate
logo ebsco
logo edra
logo elsevier
logo ibuk
logo ibuk
logo OUP
logo sages
logo wolters

Wytyczne dla autorów

 1. Objętość nadsyłanego abstraktu nie powinna przekraczać 2000 znaków ze spacjami.
 2. Tekst powinien być przygotowany w języku polskim i zawierać:
  • imię i nazwisko autora wraz z afiliacją,
  • tytuł wystąpienia,
  • treść abstraktu,
  • słowa kluczowe.

Termin przesyłania referatów mija 30 czerwca 2022 r.
Referaty należy przesyłać na adres RNB@umw.edu.pl

Zaakceptowanie referatów nastąpi do 17 lipca 2022 r.

Termin nadsyłania prezentacji to 15 sierpnia 2022 r.
Prezentacje, w formacie MS PowerPoint lub PDF, należy przesyłać na adres RNB@umw.edu.pl

Ze względu na hybrydowy charakter Konferencji, zaleca się dostosowanie czasu prelekcji jednego uczestnika do 20 minut (w tym 15 min. na prezentację i 5 min. na udzielanie odpowiedzi na pytania).


Kontakt

XXXIX KONFERENCJA PROBLEMOWA BIBLIOTEK MEDYCZNYCH WE WROCŁAWIU

OTWARTA NAUKA – EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA – DYNAMICZNY ROZWÓJ

5-6 września 2022 r.

Organizator:

Biblioteka Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław

tel. 71 784 19 00
email: RNB@umw.edu.pl
https://bg.umw.edu.pl/

mapa dojazdu
Strona stworzona przez zespół Biblioteki UMW, Zdjęcia T. Walow