Open Medicine – an online conference

Wroclaw Medical University Library and the Library of the Medical University of Lodz would like to invite you to participate in an online conferece entitled „Open medicine in the practice of Polish scientific institutions” that will take place on 21-22.01.2021. 

The conference summarizes the projects implemented under the Digital Poland Operational Programme, Priority axis 2, Action 2.3, Sub-action 2.3.1 and co-financed by the European Union:

For detailed information, the conference programme and the registration form go to: https://openmedicine2021.wordpress.com

Participation in the conference is free of charge. Registered participants will receive links to the chosen sessions on the Zoom platform by e-mail one day before the event at the latest.

Projekt InterScienceCloud – Zintegrowana platforma informacji o działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (POPC.02.03.01-00-0020/17) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym (Umowa nr POPC.02.03.01-00-0008/17-00, Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.