Open Medicine – konferencja online

(Dodano: 15.01.2021)

Biblioteka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Centrum Informacyjno-Biblioteczne UM w Łodzi zapraszają na konferencję online „Otwarta medycyna w praktyce polskich instytucji naukowych/Open Medicine in the practice of Polish scientific institutions”, która odbędzie się w dniach 21-22.01.2021 r. 

Konferencja podsumowuje realizację projektów powstałych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 2.3 POPC, poddziałanie 2.3.1, Typ II projektu: Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki:

Więcej informacji i rejestracja: https://openmedicine2021.wordpress.com

Udział w konferencji jest bezpłatny. Osoby zarejestrowane na konferencję otrzymają linki do poszczególnych sesji na platformie Zoom drogą e-mailową najpóźniej na dzień przed terminem wydarzenia.

Projekt Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym (Umowa nr POPC.02.03.01-00-0008/17-00, Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt InterScienceCloud – Zintegrowana platforma informacji o działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (POPC.02.03.01-00-0020/17) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.