Dostęp testowy do modułów wiedzy na platformie Access

(Dodano: 01.06.2022)

Wydawnictwo McGraw-Hill uruchomiło do 29 czerwca 2022 r. dostęp testowy do tematycznych modułów wiedzy, zgrupowanych na platformie Access.

Oprócz dostępu do szerokiej kolekcji e-booków, w tym Schwartz’s Principles of Surgery oraz Fuster & Hurt’s the Heart, oferowane są publikacje wielorakiego typu. Można skorzystać z materiałów audio i wideo, katalogów środków farmaceutycznych, katalogu pytań testowych, zasobów „szybkiej wiedzy” oraz interaktywnych atlasów. Przy publikowaniu zasobów zwrócono szczególną uwagę na różnorodność i interaktywność, jako na czynniki znacznie podnoszące jakość kształcenia.

Klinicyści będą mogli skorzystać m.in. ze studiów przypadków z wytycznymi w oparciu o evidence-based medicine (Case Files), filmów instruktażowych w zakresie diagnostyki i procedur medycznych, bazy zdjęć, diagramów, testów i badań diagnostycznych, wytycznych w zakresie badań przesiewowych i medycyny prewencyjnej, jak również międzynarodowych wytycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (Guidelines).