Doktoranci

Naukowiec w sieci

Social media dla naukowców tworzą platformy społecznościowe oferujące możliwość założenia tzw. profilu autora, czyli zestawu danych powiązanych z identyfikatorem osoby w określonym systemie. Strony te m.in. pełnią funkcję autoprezencyjną – są jedną z form promowania dorobku naukowegoi wyników badań w Internecie, pozwalają również na wymianę doświadczeń badawczych oraz umożliwiają nawiązanie współpracy w kraju i za […]

Czytaj więcej

Od źródła do bibliografii załącznikowej 2023/2024 (semestr letni)

Przedmiot „Od źródła do bibliografii załącznikowej” obejmuje 10h seminariów oraz materiały szkoleniowe i test dostępne na platformie e-learningowej Moodle. Seminaria w roku akademickim 2023/2024 odbędą się w sali multimedialnej Biblioteki UMW na II piętrze (budynek CNIM) w następujących terminach: Seminarium 1 – 21 marca 2024 r. 🕒 godz. 15:00-18:00 Seminarium 2 – 18 kwietnia r. […]

Czytaj więcej

Informacja Naukowa i Bibliograficzna 2023/2024 (semestr zimowy)

Przedmiot „Informacja Naukowa i Bibliograficzna” obejmuje 10h seminariów oraz materiały szkoleniowe dostępne na platformie e-learningowej Moodle. Seminaria w roku akademickim 2023/2024 odbędą się w sali multimedialnej Biblioteki UMW na II piętrze (budynek CNIM) w następujących terminach: Seminarium 1 – 24 października 2023 r. – godz. 15:00-18:00 Seminarium 2 – 14 listopada 2023 r. – godz. […]

Czytaj więcej

Przekazywanie rozprawy doktorskiej

Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 176/XVI R/2023 z dnia 25 października 2023 r. w sprawie gromadzenia, opracowania i udostępniania przez Bibliotekę Główną wersji drukowanych oraz cyfrowych rozpraw doktorskich bronionych w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu uległ zmianie tryb przekazywania egzemplarza pracy doktorskiej. W związku z tym informujemy, że przed obroną należy dostarczyć do Biblioteki Głównej UMW […]

Czytaj więcej

Bibliografia Publikacji Pracowników UMW

Baza PPM-UMW zastąpiła dotychczasowy system „Bibliografia Publikacji Pracowników UMW”. Pracownicy i doktoranci UMW zobowiązani są do bieżącego zgłaszania publikacji, których proces wydawniczy się zakończył, kontrolowania poprawności i kompletności danych o własnym dorobku oraz danych widocznych w swoim profilu. Rejestracją publikacji i doktoratów zajmuje się Dział Bibliografii i Bibliometrii Biblioteki UMW. Publikacje należy zgłaszać na adres: […]

Czytaj więcej

Dane badawcze – deponowanie w PPM–UMW

Repozytorium instytucjonalne Polskiej Platformy Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (PPM-UMW),  zapewnia długoterminową archiwizację danych badawczych, do których Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu ma wyłączne prawa majątkowe. Twórcy danych badawczych mają możliwość zdeponowania plików danych badawczych w repozytorium zgodnie z: Polityką Otwartości PPM przyjętą w UMW uchwałą Senatu nr 1931 z dnia 25 września 2018 r., Zasadami […]

Czytaj więcej

Pokoje nauki

Pokoje pracy indywidualnej oraz grupowej służą tylko i wyłącznie celom edukacyjnym i naukowym. Pokoje może zarezerwować każdy student, doktorant i pracownik uczelni zarejestrowany w Centralnym Systemie Autoryzacji (CSA). Maksymalny czas jednorazowej rezerwacji to 3 godziny – jeśli zaistnieje potrzeba korzystania z pokoju dłużej, należy pod koniec czasu rezerwacji zgłosić się do bibliotekarza dyżurującego w celu […]

Czytaj więcej

Wykazy podręczników

Zachęcamy do zapoznania się z sylabusem dla wykładanych przedmiotów oraz zawartą w nim literaturą obowiązkową i zalecaną. Elektroniczna Baza Sylabusów Szkoła Doktorska

Czytaj więcej