Zasady punktacji dorobku

Wszelkie uwagi i pytania dotyczące problematyki oceny publikacji, prosimy kierować do Działu Informacji Naukowej i Bibliografii: e-mail: informacja.naukowa@umw.edu.pl
tel.: 71 784 19 25, 784 19 03-06

Zasady punktacji za publikacje obowiązujące w UM Wrocław do 2016 roku
Zasady punktacji za publikacje obowiązujące w UM Wrocław od 2017 roku

Punktacja czasopism:

Do 2005 r. Punktacja KBN
2006–2007Ujednolicony wykaz wybranych czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (załącznik do Komunikatu nr 2 MNiI z dnia 7.10.2005 r., uzupełniony o czasopisma wymienione w załączniku do Komunikatu nr 5 MNiI z dnia 21.10.2005 r.)
2008–2009 Ujednolicony wykaz wybranych czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z ich punktacją z 25.06.2010 r.
2010-2011Ujednolicony wykaz wybranych czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z ich punktacją  z 25.06.2010 r. z aktualizacjami z 10.12.2010 r. i z 29.12.2010 r.
2012-2016Wykazy wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową ogłaszane w komunikatach MNiSW
(z dn. 21.12.2012, 17.12.2013, 31.12.2014, 23.12.2015, 9.12.2016)
2017-2018Ujednolicony wykaz wybranych czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z ich punktacją z 25.01.2017 r.
Od 2019  Wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych w komunikacie MEiN z 21.12.2021 r.

Punktacja wydawnictw monografii naukowych:

od 2017Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe ogłoszony komunikatem MEiN z 22 lipca 2021 r.

Impact factor (Journal Citation Reports)

Cytowania publikacji i h-index
W ramach krajowych licencji Uczelnia posiada dostęp do baz: Scopus oraz Web of Science, umożliwiających samodzielne przygotowanie analizy cytowań i h-index.

Instrukcja przygotowania analizy cytowań i h-index wg WoS