FAQ

Konto biblioteczne

W jaki sposób mogę zapisać się do Biblioteki UMW?

Zapisy do Biblioteki odbywają się wyłącznie online. W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz rejestracji czytelnika, a następnie w ciągu 14 dni zgłosić się do Wypożyczalni w celu aktywacji konta (I piętro Biblioteki Głównej w Centrum Naukowej Informacji Medycznej).

Czy jako student innej uczelni mogę korzystać z Biblioteki?

Tak, studenci uczelni niepublicznych mogą korzystać z usług Biblioteki na miejscu, a studenci i pracownicy naukowi innych publicznych szkół wyższych Wrocławia na mocy zawartego międzyuczelnianego porozumienia mogą również założyć konto biblioteczne i wypożyczać książki na zewnątrz.

Jestem studentem(-tką) studiów podyplomowych na UMW, mam indeks papierowy, ale nie mam legitymacji. Czy mogę zapisać się do biblioteki?

Tak. Do zapisu, oprócz wypełnionego formularza online potrzebny będzie indeks papierowy, dowód osobisty i 15 zł na opłatę za wydanie karty bibliotecznej.

Obecnie jestem w trakcie lekarskiego stażu podyplomowego. Czy mogę wypożyczać książki?

Tak, jeśli staż odbywa się na terenie województwa dolnośląskiego, po uprzedniej rejestracji online. Do aktywacji konta bibliotecznego niezbędny będzie dowód osobisty oraz książeczka stażowa wydana przez Dolnośląską Izbę Lekarską z wpisanym miejscem odbywania stażu na terenie województwa dolnośląskiego.

Czy jako lekarz/fizjoterapeuta/pielęgniarka/farmaceuta posiadający(-a) Prawo Wykonywania Zawodu pracujący(-a) w innym województwie mogę założyć konto biblioteczne i wypożyczać książki?

Nie, tylko osoby zameldowane oraz/lub pracujące na terenie województwa dolnośląskiego mogą wypożyczać książki na zewnątrz. Do aktywacji konta niezbędne jest posiadanie przy sobie dokumentu Prawo Wykonywania Zawodu, dowodu osobistego oraz aktualne zaświadczenia z miejsca pracy na terenie województwa dolnośląskiego (do miesiąca wstecz).

Nie pamiętam hasła do swojego konta bibliotecznego. Co powinienem zrobić?

Skorzystać z opcji „Przypomnij hasło” dostępnej w oknie logowania do konta bibliotecznego. W przypadku problemów należy skontaktować się z bibliotekarzem.

Nie pamiętam, jaki jest login do mojego konta bibliotecznego, jak mogę to sprawdzić?

Należy spróbować się zalogować, wpisując jako login imie.nazwisko (małe litery, bez polskich znaków) lub skontaktować się z bibliotekarzem.

Trzykrotnie wpisałem błędne hasło w oknie logowania i moje konto zostało zablokowane. Co mam teraz zrobić?

Po trzykrotnym błędnym wpisaniu hasła w oknie logowania do konta bibliotecznego na adres mailowy czytelnika (podany podczas rejestracji online) w ciągu kilku minut wysłany zostanie link umożliwiający odblokowanie konta. Jeśli dalej nie pamięta się hasła, to należy skorzystać z opcji „Przypomnij hasło”. W przypadku dalszych problemów należy skontaktować się z bibliotekarzem.

W jaki sposób uzyskać rozliczenie na karcie obiegowej?

Studenci rozliczają się z Biblioteką poprzez uzyskanie pieczątki na karcie obiegowej, którą należy wydrukować samodzielnie ze swojego konta w Wirtualnej Uczelniinstrukcja generowania karty obiegowej. Podbicie karty obiegowej może nastąpić po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki oraz jej Filii. Studenci Wydziału Farmaceutycznego mogą rozliczyć kartę także w Filii nr 1. Do rozliczenia karty obiegowej niezbędne jest okazanie dowodu tożsamości.

Studenci UMW, którym karty zobowiązań zostały wydane przez Bibliotekę, powinni najpierw uregulować zobowiązania wobec wrocławskich bibliotek uczelnianych, z których korzystali w trakcie studiów.

Pokoje nauki

Kto może korzystać z pokojów?

Z pokojów pracy indywidualnej i grupowej może korzystać każdy student i pracownik UMW, który założył konto w Centralnym Systemie Autoryzacji (CSA) i ma wydrukowaną legitymację studencką/pracowniczą.

Jak można zarezerwować pokój nauki?

Pokoje rezerwuje się samodzielnie na stronie Pokoje nauki. Przy pierwszym logowaniu należy zapoznać się z Regulaminem korzystania z pokojów pracy. Maksymalny czas jednorazowej rezerwacji wynosi 3 godziny. Pokoje otwiera się przy pomocy legitymacji.

Jak przedłużyć rezerwację?

Jeśli zaistnieje potrzeba korzystania z pokoju dłużej niż przez 3 godziny, należy pod koniec czasu rezerwacji zgłosić się do bibliotekarza dyżurującego na danym piętrze w celu sprawdzenia, czy jest to możliwe. Przedłużenie rezerwacji uzależnione jest od tego, czy dany lub inny pokój jest dostępny.

Jakie są zasady korzystania z pokojów nauki?

W pokojach obowiązują ogólne zasady porządkowe Biblioteki, m.in. zakaz wnoszenia napojów, posiłków i toreb. Należy pamiętać, że pokoje pracy indywidualnej stanowią przedłużenie Strefy Ciszy. Skrócone zasady korzystania oraz Regulamin korzystania z pokojów nauki dostępne są tutaj.

Publikacje

Kto i w jaki sposób może zgłosić do rejestracji publikację w bazie PPM-UMW?

Baza PPM-UMW obejmuje wyłącznie publikacje pracowników oraz doktorantów Uczelni.

Publikacje do rejestracji należy dostarczyć do Działu Bibliografii i Bibliometrii osobiście lub pocztą wewnętrzną (ul. K. Marcinkowskiego 2-6, pok. 2A 135), albo przesłać wersje PDF i skany pocztą elektroniczną na adres: bibliografia@umw.edu.pl. Jeśli prace opublikowane zostały w materiałach znajdujących się w zbiorach biblioteki wystarczy informacja o nich.

Więcej szczegółów

Jakie publikacje są rejestrowane w bazie PPM-UMW?

Baza PPM-UMW obejmuje opublikowane prace naukowe i popularnonaukowe. Są to wydawnictwa samoistne (monografie, podręczniki, skrypty) i niesamoistne: rozdziały w ww., publikacje w czasopismach, prace w książkach zjazdowych opublikowane przynajmniej w formie abstraktu (publikacjami nie są informacje z programu konferencji o wygłoszonych referatach i prezentowanych plakatach). Baza uwzględnia także prace doktorskie.

W przypadku publikacji dostępnych w internecie przed ukazaniem się ich w wersji drukowanej (epub ahead of print, early view, on-line first) rejestracja następuje po ukazaniu się ich wersji finalnej z ostatecznymi danymi bibliograficznymi (konkretny tom, numer czasopisma, ostateczna numeracja stron).

Jakie zasady punktacji za publikacje obowiązują w UMW?

Z zasadami punktacji za publikacje obowiązującymi w UMW można zapoznać się tutaj.

Jak samodzielnie wygenerować wykaz publikacji z bazy PPM-UMW?
Jak otrzymać potwierdzony przez bibliotekę wykaz z punktacją dorobku?

Szczegółowe informacje o zamawianiu wykazów i/lub przeprowadzenia punktacji znajdują się tutaj

Szkolenia

Jakie formy szkoleń i dla kogo organizowane są przez bibliotekę?

Biblioteka UMW organizuje szkolenia otwarte dla wszystkich studentów i pracowników UMW w formie warsztatów, szkolenia e-learningowe dla studentów I i III roku oraz szkolenia e-learningowe i seminaria dla uczestników Szkoły Doktorskiej.

Wszelkie informacje o szkoleniach otwartych umieszczane są na stronie głównej Biblioteki oraz profilu biblioteki na Facebooku.

Jak odbyć e-learningowe szkolenie biblioteczne?

Informacje o szkoleniach e-learningowych dla studentów I i III roku znajdują się w zakładce Studenci.

Informacje o szkoleniach dla uczestników Szkoły Doktorskiej znajdują się w zakładce Doktoranci.

ORCID

Jak utworzyć konto w systemie ORCID?

Szczegółowe informacje o tworzeniu konta wraz z niezbędnymi instrukcjami można znaleźć tutaj.

Jak połączyć identyfikator ORCID z kontem PBN i POL-on?

W celu połączenia identyfikatora ORCID z kontem PBN i POL-on należy najpierw zarejestrować się na stronie Polskiej Bibliografii Naukowej.

Szczegółowe informacje, w tym akty prawne oraz instrukcję można znaleźć tutaj oraz na stronie Biblioteki w zakładce ORCID.

Polska Platforma Medyczna (PPM-UMW)

Jak się zalogować do systemu PPM-UMW?

Do systemu PPM-UMW dostęp ma każdy pracownik UMW.

Logowanie jest możliwe przy pomocy loginu i hasła CSA (dane są takie same jak do poczty uczelnianej).

Film instruktażowy przedstawiający proces logowania do systemu: Logowanie do PPM-UMW

Jak przejść do swojego profilu w PPM-UMW?

Po zalogowaniu się do systemu należy kliknąć ikonę człowieka w prawym górnym rogu strony, a następnie w menu kliknąć login (imię.nazwisko) – użytkownik zostanie przeniesiony na swoją stronę profilową.

Jak edytować swój profil?

W celu edycji swojego profilu należy zalogować się do systemu PPM-UMW, następnie przejść do swojego profilu i kliknąć przycisk „Edytuj” znajdujący się w prawym rogu zakładki „Profil”.

Instrukcja edycji profilu

Więcej informacji o profilu autora oraz edycji danych

Jak uzyskać identyfikator WoS (Web of Science Researcher ID)?

Aby uzyskać identyfikator WoS (Web of Science Researcher ID), należy założyć indywidualne konto Web of Science oraz zalogować się na platformę Publons. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji.

Jak uzyskać identyfikator Google Scholar?

Aby uzyskać identyfikator Google Scholar, należy zalogować się do Google albo założyć nowe konto, a następnie potwierdzić zestaw swoich publikacji. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji.

Inne

Czy można korzystać zdalnie (z komputera domowego) ze zbiorów elektronicznych Biblioteki UMW?

Tak – studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi UMW po uprzedniej rejestracji w uczelnianym Centralnym Systemie Autoryzacji.

Więcej informacji tutaj.

Jak zamówić czasopismo z magazynu?

Nowsze numery czasopism są ogólnie dostępne dla wszystkich na II piętrze Biblioteki Głównej. Czasopisma wydane przed 2010 znajdują się w magazynie i należy je zamówić przez katalog online OPAC (w przypadku studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych UMW) lub u dyżurującego bibliotekarza (w przypadku osób niezwiązanych z Uczelnią). Okres oczekiwania na czasopismo z magazynu wynosi do 2 godz. Z czasopism można korzystać wyłącznie na miejscu.

Więcej informacji tutaj.

Gdzie szukać pełnych tekstów publikacji?

W zakładce E-zasoby znajdują się kolekcje e-książek, e-czasopism oraz bazy danych. W zależności od rodzaju zakresu subskrypcji pełne teksty publikacji będą dostępne po kliknięciu w link lub ikonę PDF.

Pełne teksty publikacji można również znaleźć za pośrednictwem ogólnodostępnych repozytoriów, w bibliotekach cyfrowych, np. w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej oraz w ogólnodostępnych zasobach w modelu open access. Więcej informacji w zakładce Open Access.

Jak mogę uzyskać zdalny dostęp do IBUK Libra?

W zakładce E-książki na stronie Biblioteki należy odnaleźć link do IBUK Libra, a następnie zalogować się wpisując jako login swoje imię i nazwisko (w formacie imie.nazwisko) oraz hasło nadane samodzielnie przez użytkownika w systemie CSA, używane także m.in. przy logowaniu się do studenckiej poczty e-mail czy Wirtualnego Dziekanatu.

Czy można zamówić dla jednostki do zakupu książki lub czasopisma?

Tak. Procedura zamówienia i formularz zakupu książek dla jednostki znajdują się tutaj.