Filia nr 1 Biblioteka Wydziału Farmaceutycznego

Biblioteka Wydziału Farmaceutycznego oferuje wolny dostęp do księgozbioru o charakterze prezencyjnym oraz wydzielony księgozbiór z możliwością wypożyczenia. Książki można wypożyczyć na 3 miesiące. Wypożyczenia obejmują pozycje w wolnym dostępie oznaczone zielonym paskiem oraz wybrane pozycje znajdujące się w magazynie widoczne w bibliotecznym katalogu online. Możliwe jest także składanie zamówień na książki z katalogu online z odbiorem na miejscu w Filii nr 1.
Książki z symbolami poszczególnych katedr Wydziału wypożyczane są wyłącznie pracownikom tych katedr. Z wypożyczeń w Filii nr 1 mogą korzystać studenci, doktoranci oraz pracownicy UMW.

Filia nr 1 posiada dwie przestronne czytelnie druków zwartych oraz czasopism.

W Bibliotece skorzystać można również z dostępu do e-zasobów oraz z Wypożyczalni Międzybibliotecznej. Przygotowywane są także wykazy publikacji z bazy „Polska Platforma Medyczna” oraz analizy bibliometryczne do ocen indywidualnych pracowników Wydziału.

Zapisy do Biblioteki odbywają się w siedzibie Biblioteki Głównej UMW przy ul. Karola Marcinkowskiego 2-6. Karty obiegowe również podbijane są w BG UMW.

Godziny otwarcia

poniedziałek – piątek
900 – 1500

Kontakt

ul. Borowska 211,
50-566 Wrocław
tel. 71 784 03 51
e-mail: biblfarm@umw.edu.pl

Pracownicy

mgr Alina Łagodzińska, kustosz
alina.lagodzinska@umw.edu.pl

mgr Agnieszka Baran, bibliotekarz
agnieszka.baran@umw.edu.pl

Czytelnicy odwiedzający Bibliotekę zobowiązani  są do:

  • stosowania ogólnych zasad GIS,
  • noszenia maseczek zakrywających usta i nos na terenie Biblioteki,
  • używania środków dezynfekujących dostępnych na terenie Biblioteki,
  • zachowania  1,5 metrowego dystansu od innych użytkowników.