Goście

Usługi

Z materiałów bibliotecznych dostępnych bezpośrednio na regałach w strefach wolnego dostępu (książki, czasopisma) oraz na zamówienie w Czytelni Zbiorów Specjalnych skorzystać mogą wszystkie osoby zainteresowane.

Dostęp do zasobów elektronicznych można uzyskać z komputerów bibliotecznych.

Istnieje możliwość zamówienia płatnej usługi wykonania kserokopii fragmentów książek i czasopism za pomocą formularza dostępnego u dyżurujących bibliotekarzy na I i II piętrze.

Zasady korzystania

Wejście na teren stref wolnego dostępu nie wymaga posiadania zarejestrowanego konta bibliotecznego ani legitymowania się żadnym dokumentem.

Konieczne jest pozostawienie okrycia wierzchniego oraz wszelkiego rodzaju toreb w szatni. Nie ma możliwości skorzystania z zamykanych szafek.

Na teren stref wolnego dostępu i Czytelni Zbiorów Specjalnych nie wolno wnosić jedzenia i napojów, z wyjątkiem wody w przezroczystych butelkach.

Dostęp do Internetu

Na terenie całego budynku jest dostęp do sieci bezprzewodowej Eduroam. Pracownicy i studenci instytucji korzystających z eduroam, za zgodą swoich instytucji macierzystych, mogą uzyskać dostęp do Internetu na terenie wszystkich instytucji stowarzyszonych w eduroam (zarówno w Polsce jak i za granicą). Więcej informacji i pomoc w konfiguracji można znaleźć tutaj.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Biblioteka posiada podjazd dla wózków inwalidzkich oraz windę.

Na I piętrze jest dostępny infokiosk z regulowaną wysokością dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Na II piętrze znajduje się pokój pracy indywidualnej ze stanowiskiem komputerowym dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Przed wejściem dostępne są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych należące do strefy płatnego parkowania.

Inne udogodnienia

Na parterze Biblioteki znajduje się szatnia oraz punkt gastronomiczny.

Przed wejściem dostępne są miejsca parkingowe należące do strefy płatnego parkowania.

Kontakt

Wypożyczalnia:

tel. 71 784 19 24 / 697 773 472
wypozyczalnia@umw.edu.pl

Sekretariat:

tel. 71 784 19 00
RNB@umw.edu.pl