Regulaminy

Regulamin systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Na mocy zarządzenia nr 146/XV R/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 30 września 2019 r. zostaje wprowadzony regulamin systemu biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Regulamin do pobrania