Pracownicy

Naukowiec w sieci

Social media dla naukowców tworzą platformy społecznościowe oferujące możliwość założenia tzw. profilu autora, czyli zestawu danych powiązanych z identyfikatorem osoby w określonym systemie. Strony te m.in. pełnią funkcję autoprezencyjną – są jedną z form promowania dorobku naukowegoi wyników badań w Internecie, pozwalają również na wymianę doświadczeń badawczych oraz umożliwiają nawiązanie współpracy w kraju i za […]

Czytaj więcej

Programy publikowania otwartego dla pracowników naukowych UMW

ACS Bezkosztowe publikowanie 370 artykułów przeznaczone dla autorów afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum. Do 26.04.2023 opublikowano z rej puli 97 artykułów. Tytuły czasopism Więcej informacji Elsevier OA Program A (pełne finansowanie) publikowanie puli 1.013 artykułów wszystkich zgłoszonych uczestników, który jest oferowany dla artykułów wysłanych do czasopisma w 2023 r. po ich przyjęciu do publikacji. […]

Czytaj więcej

Bibliografia Publikacji Pracowników UMW

Baza PPM-UMW zastąpiła dotychczasowy system „Bibliografia Publikacji Pracowników UMW”. Pracownicy i doktoranci UMW zobowiązani są do bieżącego zgłaszania publikacji, których proces wydawniczy się zakończył, kontrolowania poprawności i kompletności danych o własnym dorobku oraz danych widocznych w swoim profilu. Rejestracją publikacji i doktoratów zajmuje się Dział Bibliografii i Bibliometrii Biblioteki UMW. Publikacje należy zgłaszać na adres: […]

Czytaj więcej

Rekomendowane czasopisma w procesie publikowania

Zachęcamy do zapoznania się z listami rekomendowanych czasopism do publikowania, które przyczynią się do dobrego notowania naszej Uczelni w rankingach światowych oraz ewaluacji. Listy czasopism rekomendowanych w procesie publikowania Znajdują się one na Polskiej Platformie Medycznej (PPM-UMW) i wymagają zalogowania się do swojego profilu naukowca. Listy zostały podzielone na pochodzące z dziedzin – nauki medyczne […]

Czytaj więcej

Dane badawcze – deponowanie w PPM–UMW

Repozytorium instytucjonalne Polskiej Platformy Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (PPM-UMW),  zapewnia długoterminową archiwizację danych badawczych, do których Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu ma wyłączne prawa majątkowe. Twórcy danych badawczych mają możliwość zdeponowania plików danych badawczych w repozytorium zgodnie z: Polityką Otwartości PPM przyjętą w UMW uchwałą Senatu nr 1931 z dnia 25 września 2018 r., Zasadami […]

Czytaj więcej

Pokoje nauki

Pokoje pracy indywidualnej oraz grupowej służą tylko i wyłącznie celom edukacyjnym i naukowym. Pokoje może zarezerwować każdy student, doktorant i pracownik uczelni zarejestrowany w Centralnym Systemie Autoryzacji (CSA). Maksymalny czas jednorazowej rezerwacji to 3 godziny – jeśli zaistnieje potrzeba korzystania z pokoju dłużej, należy pod koniec czasu rezerwacji zgłosić się do bibliotekarza dyżurującego w celu […]

Czytaj więcej