Kontakt

Wypożyczalnia I p.
tel. 71 784 19 24
wypozyczalnia@umw.edu.pl

Informatorium II p.
tel. 71 784 19 25

Biblioteka Główna UMW
ul. Marcinkowskiego 2-6,
50-368 Wrocław

Informacja Naukowa i Promocja
tel. 71 784 19 29
tel. 71 784 19 04
informacja.naukowa@umw.edu.pl

Bibliografia i Bibliometria
tel. 71 784 19 03
tel. 71 784 19 05
bibliografia@umw.edu.pl

Gromadzenie i Opracowanie Zbiorów
tel. 71 784 19 10
gromadzenie@umw.edu.pl

Zbiory specjalne
tel. 71 784 19 30
jan.dabrowski@umw.edu.pl

Administratorzy PPM
tel. 71 784 19 14
ppm@umw.edu.pl

Sekretariat
tel. 71 784 19 00
RNB@umw.edu.pl