Usługi

Zapisy do Biblioteki
Wypożyczanie
Udostępnianie na miejscu
Rozliczenie karty obiegowej oraz karty zobowiązań
Zbiory specjalne
Zdalny dostęp do e-zasobów
System Centralnego Wydruku oraz usługi reprograficzne
Wypożyczenia międzybiblioteczne
Cennik
Medyczne pomoce naukowe
Dostęp do internetu bezprzewodowego Eduroam
Zakup książek / czasopism / źródeł elektronicznych przez jednostki UMW
Introligatornia