Kontakt

W razie pytań prosimy o kontakt:

Justyna Zawada (Dział Informacji Naukowej i Bibliografii)
tel.: 71 784 19 04, 71 784 19 25
e-mail: justyna.zawada@umw.edu.pl