Pokoje nauki

Skrócone zasady korzystania z pokojów:

Pokoje może zarezerwować każdy student, doktorant i pracownik uczelni zarejestrowany w CSA.

Maksymalny czas jednorazowej rezerwacji to 3 godziny – jeśli zaistnieje potrzeba korzystania z pokoju dłużej, należy pod koniec czasu rezerwacji zgłosić się do bibliotekarza dyżurującego w celu sprawdzenia, czy jest to możliwe (czy dany lub inny pokój jest wolny).

Jednocześnie przypominamy, że oprócz regulaminu, który jest dostępny na stronie oraz w bibliotece, w pokojach obowiązują również ogólne zasady porządkowe biblioteki (m.in. zakaz wnoszenia napojów, posiłków i toreb). Należy również pamiętać, że pokoje pracy indywidualnej stanowią przedłużenie Strefy Ciszy.

Na stronie systemu rezerwacji pokojów nauki login należy podawać bez elementu domeny (@student.umw.edu.pl / @umw.edu.pl).

Regulamin korzystania z pokojów nauki

Problemy z dokonaniem rezerwacji pokojów prosimy zgłaszać na adres e-mail: pokojenauki@umw.edu.pl