Szkolenia on-line dla studentów I roku

Informacja Naukowa dla studentów I roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego 2021/2022

Szkolenie przygotowane w formie e-learningu dla studentów I roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego (semestr zimowy) jest dostępne od 4 października 2021 r. na platformie Moodle. 

Jest to szkolenie obowiązkowe do zrealizowania dla studentów I roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego. 

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zarejestrowanie się w uczelnianym Centralnym Systemie Autoryzacji CSA

Do szkolenia logujemy się wpisując nazwę użytkownika (imie.nazwisko) i hasło przyjęte w trakcie rejestracji w CSA. 

Wejście do szkolenia 

Szczegółowe informacje na temat testu zaliczeniowego i warunków uzyskania wpisu z oceną do e-indeksu są zamieszczone na prezentacji w szkoleniu. Wpisy do indeksów elektronicznych będą umieszczone w Wirtualnym Dziekanacie po zakończeniu zimowej sesji egzaminacyjnej. Pytania dotyczące szkolenia prosimy kierować na adres: justyna.zawada@umw.edu.pl 

Kurs należy ukończyć do końca zimowej sesji egzaminacyjnej (20.02.2022).

Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku Wydziału Lekarskiego 2021/2022

Szkolenie przygotowane w formie e-learningu dla studentów I roku Wydziału Lekarskiego (semestr zimowy) jest dostępne od 4 października 2021 r. na platformie Moodle. 

Jest to szkolenie fakultatywne do zrealizowania dla studentów I roku Wydziału Lekarskiego w semestrze zimowym 2021/2022.

Warunkiem rozpoczęcia kursu e-learningowego jest zarejestrowanie się w uczelnianym Centralnym Systemie Autoryzacji CSA

Do szkolenia logujemy się wpisując nazwę użytkownika (imie.nazwisko) i hasło przyjęte w trakcie rejestracji w CSA. 

Wejście do szkolenia 

Szczegółowe informacje na temat testu zaliczeniowego i warunków uzyskania wpisu z oceną do e-indeksu są zamieszczone na prezentacji w szkoleniu. Wpisy do indeksów elektronicznych będą umieszczone w Wirtualnym Dziekanacie po zakończeniu zimowej sesji egzaminacyjnej. Pytania dotyczące szkolenia prosimy kierować na adres: ewa.kapela@umw.edu.pl 

Kurs należy ukończyć do końca zimowej sesji egzaminacyjnej (20.02.2022).

Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku Wydziału Nauk o Zdrowiu 2021/2022

Szkolenie przygotowane w formie e-learningu dla studentów I roku Wydziału Nauk o Zdrowiu (semestr zimowy) jest dostępne na platformie Moodle. 

Warunkiem rozpoczęcia kursu e-learningowego jest zarejestrowanie się w uczelnianym Centralnym Systemie Autoryzacji CSA

Do szkolenia logujemy się wpisując nazwę użytkownika (imie.nazwisko) i hasło przyjęte w trakcie rejestracji w CSA. 

Wejście do szkolenia 

Szczegółowe informacje na temat testu zaliczeniowego i warunków uzyskania wpisu z oceną do e-indeksu są zamieszczone na prezentacji w szkoleniu. Wpisy do indeksów elektronicznych będą umieszczone w Wirtualnym Dziekanacie po zakończeniu zimowej sesji egzaminacyjnej. Pytania dotyczące szkolenia prosimy kierować na adres: ewa.kapela@umw.edu.pl 

Kurs należy ukończyć do końca zimowej sesji egzaminacyjnej (20.02.2022).