Szkolenia on-line dla studentów III roku

Informacja Naukowa dla studentów III roku Wydziału Lekarskiego 2021/2022 (semestr letni)

Szkolenie przygotowane w formie e-learningu dla studentów III roku Wydziału Lekarskiego (semestr letni) jest dostępne od 7 marca 2022 r. na platformie Moodle.

Kurs obejmuje pięć modułów – tematy dotyczą otwartego dostępu (open access), własności intelektualnej, a także zasad redagowania oraz kryteriów oceny wartości publikacji naukowych.

Warunki realizacji kursu:

1) zapisanie się na kurs poprzez formularz on-line do 12 czerwca 2022 r.

2) zarejestrowanie się w uczelnianym Centralnym Systemie Autoryzacji CSA.

3) zalogowanie się na platformie Moodle – instrukcja video, PDF.

Do platformy Moodle logujemy się wpisując nazwę użytkownika (imie.nazwisko) i hasło przyjęte w trakcie rejestracji w CSA. Osoby zapisane na szkolenie zostaną dołączone do kursu na platformie Moodle przez bibliotekarza. Szkolenie jest dostępne w zakładce „Strona główna” po lewej stronie.

Jak rozpocząć kurs na platformie Moodle – instrukcja video, PDF.

Wejście do szkolenia

Kurs należy ukończyć do końca semestru letniego (23 czerwca 2022 r.). Oceny zostaną wpisane do Wirtualnego Dziekanatu po zakończeniu semestru letniego (po 23 czerwca 2022 r.).

Szczegółowe informacje na temat testów zaliczeniowych i warunków uzyskania wpisu do indeksu są zamieszczone we wstępie do szkolenia. Pytania dotyczące szkolenia prosimy kierować na adres: justyna.zawada@umw.edu.pl