Rozliczenie karty obiegowej oraz karty zobowiązań

Studenci UMW

Podbicie karty obiegowej może nastąpić po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki oraz jej Filii. Kartę obiegową należy wydrukować samodzielnie ze swojego konta w Wirtualnej Uczelni. Z wydrukowaną kartą należy zgłosić się do Biblioteki (Wypożyczalnia, lada I piętro). Do podbicia karty obiegowej niezbędne jest okazanie dowodu tożsamości. Studenci UMW, którym zostały wydane przez Bibliotekę karty zobowiązań, powinni najpierw uregulować zobowiązania wobec wrocławskich bibliotek uczelnianych, z których korzystali podczas studiów. Rozliczenie karty obiegowej skutkuje zmianą statusu konta na Absolwent. Użytkownik ze statusem Absolwent nie może wypożyczać książek na zewnątrz, ale może wciąż korzystać ze zbiorów na miejscu. Konto pozostaje aktywne do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło rozliczenie karty obiegowej. Po tym okresie konto zostanie usunięte, chyba że wcześniej takie konto uzyska inny status, umożliwiający wypożyczanie książek na zewnątrz.

Studenci studiów podyplomowych

Podbicie karty zobowiązań może nastąpić po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki oraz jej Filii. W tym celu należy się zgłosić do Biblioteki (Wypożyczalnia, lada I piętro). Rozliczenie karty zobowiązań skutkuje usunięciem konta bibliotecznego. Do podbicia karty zobowiązań niezbędne jest okazanie dowodu tożsamości.

Pracownicy UMW

Podbicie listy obiegowej może nastąpić po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki oraz jej Filii. W tym celu należy się zgłosić do Biblioteki (Wypożyczalnia, lada I piętro). Rozliczenie listy obiegowej skutkuje usunięciem konta bibliotecznego. Do podbicia listy obiegowej niezbędne jest okazanie dowodu tożsamości.

Studenci innych uczelni

Podbicie karty zobowiązań może nastąpić po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki. W tym celu należy się zgłosić do Biblioteki (Wypożyczalnia, lada I piętro). Rozliczenie karty zobowiązań skutkuje usunięciem konta bibliotecznego. Do podbicia karty zobowiązań niezbędne jest okazanie dowodu tożsamości.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: wypozyczalnia@umw.edu.pl lub tel. 71 784 19 24 / 697 773 472.