System Centralnego Wydruku oraz usługi reprograficzne

Uprawnieni użytkownicy SCW

System Centralnego Wydruku dostępny w Bibliotece Głównej UMW obejmuje samoobsługowe drukarko-kopiarki oraz wpłatomat. Z urządzeń Systemu mogą korzystać wyłącznie pracownicy, doktoranci i studenci UMW. Do korzystania z Systemu niezbędna jest rejestracja w Centralnym Systemie Autoryzacji.

Uruchomienie urządzeń systemu następuje poprzez zbliżenie Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej (ELP) lub Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) do Czytnika.

Więcej informacji na temat Systemu Centralnego Wydruku można znaleźć tutaj.

Funkcje systemu

System Centralnego Wydruku umożliwia:

Opłaty

Korzystanie z SCW w zakresie kopiowania i drukowania jest usługą płatną i należy uprzednio zasilić swoje konto w systemie za pomocą wpłatomatu. Opłaty za korzystanie z SCW są określone w cenniku. Skanowanie i przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną jest usługą bezpłatną.

Lokalizacja

Lokalizacja urządzeń wchodzących w skład SCW:

Usługi reprograficzne

Użytkownicy nie mający uprawnień do SCW mogą złożyć zamówienie na kserokopie materiałów znajdujących się w Bibliotece lub sprowadzanych drogą wypożyczeń bibliotecznych na specjalnych drukach dostępnych w miejscach obsługi użytkownika na I oraz II piętrze Biblioteki. Opłaty za usługi kserograficzne są określone w cenniku.

W przypadku pozycji wydanych przed 1945 r., dostępnych jedynie na miejscu w Czytelni Zbiorów Specjalnych, można zamówić materiały w formie skanów. W tym celu należy złożyć zamówienie poprzez formularz (dostępny do pobrania tutaj lub bezpośrednio w Czytelni Zbiorów Specjalnych), a skany zostaną przesłane na podany w formularzu zamówienia adres e-mail. Skany mogą zostać wykonane w formacie PDF o rozdzielczości 400dpi lub formacie TIFF o rozdzielczości 600dpi, co również należy zaznaczyć w zamówieniu.