Dokumenty graficzne

Ikonografia, to przede wszystkim bogaty i ciekawy zbiór ekslibrisów. Liczy on około  4.500 egzemplarzy. Wykonane zostały, począwszy od XIX do XXI wieku, w różnych technikach oraz z różnymi symbolami medycznymi, m.in. ekslibris Walthera Brucka (1872-1937), profesora stomatologii we Wrocławiu , czy prof. Tadeusza Owińskiego (1904-1995), twórcy uniwersyteckiej stomatologii w powojennym Wrocławiu. Liczną grupę tworzą pocztówki, przede wszystkim z uzdrowisk m.in. na Dolnym Śląsku, jak i na dawnych ziemiach polskich.