Inne zbiory

Dokumenty życia społecznego, to m.in. zaproszenia, ulotki i broszury reklamowe, foldery, nekrologi, plakaty, kalendarze. Interesujące są np. materiały związane z dolnośląskimi uzdrowiskami, prospekty leków, które ukazały się przed 1945 r. Innym zbiorem jest także kolekcja medali składająca się głównie z eksponatów pochodzących z drugiej połowy XX wieku. W posiadaniu są m.in. medale związane z naszą Uczelnią i Jej pracownikami.