Rękopisy

Interesującym zbiorem nawiązującym do tradycji lwowskiej jest zbiór rękopisów związanych z Wydziałem Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie z lat 1925-1939. Pozwala on poznać dzieje tego wydziału, profesorów oraz studentów. W jego skład wchodzą Katalogi Dziekańskie, Protokoły Posiedzeń Rady Wydziału Lekarskiego, odnajdujemy także księgi egzaminacyjne. Posiadamy również inne rękopisy np. „De plica polonica” z 1771 r., którego autorem był lekarz Teodor Tomasz Weichardt.