Dostęp testowy do PsycTHERAPY

(Dodano: 24.05.2022)

PsycTHERAPY to kolekcja materiałów wideo z zakresu psychologii, wspierająca edukację kliniczną oraz edukację w zakresie poradnictwa psychologicznego. Stworzona przez American Psychological Association (APA), kolekcja PsycTHERAPY oferuje dostęp do ponad 500 nagrań sesji terapeutycznych z wykorzystaniem najnowszych technik psychoterapii.

PsycTHERAPY zapewnia lekarzom, doradcom, studentom i stażystom możliwość obserwacji rzeczywistych filmów z psychoterapii. Kolekcja ta obejmuje sprawdzone metody pokazujące typowe przeszkody napotykane podczas sesji terapeutycznych.

Kolekcja PsycTHERAPY uwzględnia praktykę ponad 140 znanych terapeutów i oferuje ponad 240 tematów psychoterapeutycznych, takich jak lęk przed uzależnieniem, fobie, problemy związane z relacjami i depresja. Tematy te są poruszane z wykorzystaniem różnych metod terapeutycznych, w tym zintegrowanej behawioralnej opieki zdrowotnej, terapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii akceptacji i zaangażowania.

Baza APA PsycTherapy została dodana do wyszukiwarki platformy EBSCOhost oraz wyszukiwarki EDS.

Dostęp testowy trwa do 16 czerwca 2022 r.