Merck Index Online

(Dodano: 11.01.2019)

The Merck Index Online to encyklopedia związków chemicznych, leków i biopreparatów zawierająca około 11.500 monograficznych opracowań ww. substancji. Baza jest publikacją wydawnictwa Royal Society of Chemistry i jest na bieżąco aktualizowana. Opracowania monograficzne obejmują informacje na temat CAS registry number, nazw zwyczajowych i nazw nomenklaturowych związków chemicznych, wzorów strukturalnych i sumarycznych oraz właściwości fizyko-chemicznych substancji.