Sprawozdanie roczne doktoranta

(Dodano: 11.09.2020)

Wykaz publikacji na potrzeby sprawozdania rocznego doktoranta należy przygotować samodzielnie na podstawie zawartości bazy Bibliografia Publikacji Pracowników UMW (BPP) i załączyć go do sprawozdania (bez konieczności potwierdzenia przez Bibliotekę). Baza jest dostępna na stronie internetowej Biblioteki UMW w zakładce Bibliometria, a instrukcja sporządzenia wykazu znajduje się na stronie startowej bazy.

Brakujące w bazie publikacje prosimy dostarczyć pocztą lub w formie elektronicznej na adres bibliografia@umw.edu.pl (tel. 71 784 19 03, 71 784 19 06), w przypadku materiałów zjazdowych prace opublikowane przynajmniej w formie abstraktu (informacje z programu konferencji o wygłoszonych referatach i prezentowanych plakatach nie są rejestrowane).

Na potrzeby sprawozdania osobno przeprowadzana jest punktacja prac jeszcze niewydrukowanych. W tym celu należy na adres Działu Informacji Naukowej i Bibliografii (informacja.naukowa@umw.edu.pl) przesłać opis bibliograficzny pracy (autorzy, tytuł i źródło, numer DOI, jeśli posiada) oraz w przypadku prac:

W związku z sytuacją epidemiologiczną zaświadczenia o punktacji (skan) przekazywane będą drogą elektroniczną.