Informacja Naukowa i Bibliograficzna 2023/2024 (semestr zimowy)

Przedmiot „Informacja Naukowa i Bibliograficzna” obejmuje 10h seminariów oraz materiały szkoleniowe dostępne na platformie e-learningowej Moodle.

Seminaria w roku akademickim 2023/2024 odbędą się w sali multimedialnej Biblioteki UMW na II piętrze (budynek CNIM) w następujących terminach:

Seminarium 1 – 24 października 2023 r. – godz. 15:00-18:00

Seminarium 2 – 14 listopada 2023 r. – godz. 15:00-18:00

Seminarium 3 – 16 stycznia 2024 r. – godz. 15:00-19:00

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Podstawę zaliczenia przedmiotu stanowi wykonanie zadań w czasie prowadzonych seminariów, zadań zawartych w materiałach szkoleniowych oraz udział w seminariach. Za całość kursu można zdobyć maksymalnie 100 punktów. Kurs należy ukończyć do 31 stycznia 2024 r.

SKALA OCEN:

5,0 (bdb) – 90-100 pkt.

4,5 (+db) –80-89 pkt.

4,0 (db) – 70-79 pkt.

3,5 (+dst) – 60-69 pkt.

3,0 (dst) – 55-59 pkt.

2,0 (ndst) – poniżej 55 pkt.

Warunkiem rozpoczęcia kursu e-learningowego na platformie Moodle jest zarejestrowanie się w uczelnianym Centralnym Systemie Autoryzacji CSA.

Do kursu e-learningowego logujemy się wpisując nazwę użytkownika (imie.nazwisko) i hasło przyjęte w trakcie rejestracji w CSA.

Logowanie się na platformie Moodle – instrukcja videoPDF.

Jak rozpocząć kurs na platformie Moodle – instrukcja videoPDF.

Wejście do kursu na platformie Moodle

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Informacji Naukowej i Promocji:
Justyna Zawada (justyna.zawada@umw.edu.pl)
Ewa Kapela (ewa.kapela@umw.edu.pl)

Za realizację kursu i wpisy do indeksów odpowiada Dyrektor Biblioteki UMW:
Dominika Sidorska (dominika.sidorska@umw.edu.pl)