Od źródła do bibliografii załącznikowej 2023/2024 (semestr letni)

Przedmiot „Od źródła do bibliografii załącznikowej” obejmuje 10h seminariów oraz materiały szkoleniowe i test dostępne na platformie e-learningowej Moodle.

Seminaria w roku akademickim 2023/2024 odbędą się w sali multimedialnej Biblioteki UMW na II piętrze (budynek CNIM) w następujących terminach:

Seminarium 1 – 21 marca 2024 r. 🕒 godz. 15:00-18:00

Seminarium 2 – 18 kwietnia r. 🕒 godz. 15:00-18:00

Seminarium 3 – 23 maja 2024 r. 🕒 godz. 15:00-16:30

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Podstawę zaliczenia przedmiotu stanowi wykonanie testu na platformie Moodle, w oparciu o materiały szkoleniowe (70%) oraz udział w seminariach (30%). Za całość kursu można zdobyć maksymalnie 100 punktów.
Kurs należy ukończyć do 31 maja 2024 r.

SKALA OCEN:

5,0 (bdb) – 91-100 pkt.

4,5 (+db) –86-90 pkt.

4,0 (db) – 76-85 pkt.

3,5 (+dst) – 70-75 pkt.

3,0 (dst) – 60-69 pkt.

2,0 (ndst) – poniżej 60 pkt.

Warunkiem rozpoczęcia kursu e-learningowego na platformie Moodle jest zarejestrowanie się w uczelnianym Centralnym Systemie Autoryzacji CSA.

Do kursu e-learningowego logujemy się wpisując nazwę użytkownika (imie.nazwisko) i hasło przyjęte w trakcie rejestracji w CSA.
Logowanie się na platformie Moodle – instrukcja video, PDF
Jak rozpocząć kurs na platformie Moodle – instrukcja video, PDF
Wejście do kursu na platformie Moodle

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Informacji Naukowej i Promocji:
Justyna Zawada (justyna.zawada@umw.edu.pl)
Ewa Kapela (ewa.kapela@umw.edu.pl)

Za realizację kursu i wpisy do indeksów odpowiada Dyrektor Biblioteki UMW:
Dominika Sidorska (dominika.sidorska@umw.edu.pl)