Pokoje nauki

Pokoje pracy indywidualnej oraz grupowej służą tylko i wyłącznie celom edukacyjnym i naukowym.

Pokoje może zarezerwować każdy student, doktorant i pracownik uczelni zarejestrowany w Centralnym Systemie Autoryzacji (CSA).

Maksymalny czas jednorazowej rezerwacji to 3 godziny – jeśli zaistnieje potrzeba korzystania z pokoju dłużej, należy pod koniec czasu rezerwacji zgłosić się do bibliotekarza dyżurującego w celu sprawdzenia, czy jest to możliwe (czy dany lub inny pokój jest wolny).

Logowanie do systemu pokojów nauki

Jednocześnie przypominamy, że oprócz regulaminu, który jest dostępny na stronie oraz w bibliotece, w pokojach obowiązują również ogólne zasady porządkowe biblioteki (m.in. zakaz wnoszenia napojów, posiłków i toreb). Należy również pamiętać, że pokoje pracy indywidualnej stanowią przedłużenie Strefy Ciszy.

Regulamin korzystania z pokojów nauki

Na stronie systemu rezerwacji pokojów nauki login należy podawać bez elementu domeny (@student.umw.edu.pl / @umw.edu.pl).

LOGIN: imie.nazwisko

HASŁO: podane w CSA, takie, jak do poczty uczelnianej

Instrukcja logowania i rezerwowania pokoju nauki

Po dokonaniu rezerwacji elektroniczna legitymacja uzyskuje na czas rezerwacji funkcję klucza do pokoju pracy.

W przypadku rezygnacji z rezerwacji użytkownik jest zobowiązany do jej anulowania w systemie.

W pokojach nauki pracy grupowej 4-osobowej i 8-osobowej znajdują się medyczne pomoce naukowe – modele ludzkiego układu mięśniowego i szkieletowego. Są one udostępniane użytkownikom w ramach rezerwacji danego pokoju na max. 3 godz. dziennie, z możliwością przedłużenia rezerwacji pokoju nauki u dyżurującego bibliotekarza.

Wszelkie problemy z dokonaniem rezerwacji pokojów prosimy zgłaszać na adres e-mail: pokojenauki@umw.edu.pl