Przekazywanie rozprawy doktorskiej

Zgodnie z zarządzeniem nr 174/XV R/2019 z 30 października 2019 r. uległ zmianie tryb przekazywania egzemplarza pracy doktorskiej i zawierania umowy licencyjnej. W związku z tym informujemy, że przed obroną należy dostarczyć do Biblioteki Głównej UMW (budynek CNIM, ul. Marcinkowskiego 2-6):

Z rozprawą, nośnikiem i załącznikami należy zgłosić się do Pauliny Obuchowicz. Rekomendujemy uprzedni kontakt telefoniczny lub mailowy:
Tel. (71) 784 19 14
Adres e-mail: paulina.obuchowicz@umw.edu.pl

Po weryfikacji i akceptacji dokumentów pracownik Biblioteki wystawi zaświadczenie o przyjęciu przez Bibliotekę pracy doktorskiej, które należy dostarczyć do właściwego Biura Rady Dyscypliny.

Doktorant otrzyma jeden egzemplarz umowy po podpisaniu przez Licencjobiorcę według indywidualnych ustaleń.

Możliwe jest podpisanie jednej z siedmiu rodzajów umów licencyjnych, w tym sześć rodzajów licencji typu Creative Commons. Rekomendujemy zapoznanie się z treścią poszczególnych umów i załączonych do nich licencji:

Aby ułatwić podjęcie decyzji dotyczącej najbardziej korzystnej dla siebie opcji umowy licencyjnej, zachęcamy do zapoznania się z krótkim wyjaśnieniem, czym są licencje Creative Commons.

Podstawowym trzonem licencji Creative Commons (CC) jest uznanie autorstwa oznaczane jako BY (ang. Attribution), które zezwala na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie dzieła i wszelkich jego pochodnych pod warunkiem umieszczenia informacji o twórcy, źródle utworu oraz o samej licencji. Klauzula CC BY jest używana w każdej licencji CC, ponieważ autorskie prawa osobiste są niezbywalne. Autor może dodać kolejne warunki decydując w ten sposób, jak inni będą mogli korzystać z jego utworu:

Poniższa grafika czytelnie przedstawia, jak odbiorca może skorzystać z danego utworu w zależności od typu licencji CC.

Pełny tekst zarządzenia Rektora w sprawie gromadzenia, opracowania i udostępniania przez Bibliotekę UMW wersji cyfrowych rozpraw doktorskich bronionych na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu oraz danych badawczych, a także wszystkie załączniki, dostępne są na stronie internetowej Uniwersytetu pod adresem: https://www.zarz.umed.wroc.pl/zr/100-2019/4093-nr-174-xv-r-2019-gromadzenie-opracowanie-udostepnianie-przez-biblioteke-umw-rozpraw-doktorskich.