Wykazy podręczników

Zachęcamy do zapoznania się z sylabusem dla wykładanych przedmiotów oraz zawartą w nim literaturą obowiązkową i zalecaną.