Medyczne pomoce naukowe

W Bibliotece UMW w Dziale Udostępniania Zbiorów na I piętrze udostępniane są na miejscu pomoce naukowe. Wśród nich znajduje się:

Modele ludzkiego układu mięśniowego i szkieletowego są dostępne w pokojach nauki po ich wcześniejszej rezerwacji, na max. 3 godziny dziennie, z możliwością przedłużenia rezerwacji pokoju nauki u dyżurującego bibliotekarza.