Udostępnianie na miejscu

W Bibliotece funkcjonują dwie strefy wolnego dostępu: z książkami na I piętrze oraz z czasopismami na II piętrze.

I piętro

W strefie wolnego dostępu do książek zgromadzona jest literatura medyczna i około medyczna wydana po roku 2000. W zdecydowanej większości są to książki, które można wypożyczyć na zewnątrz, w tym nieznaczna część tylko na 1 miesiąc bez względu na status czytelnika (zielony pasek na książce). Część księgozbioru przeznaczona jest do korzystania wyłącznie na miejscu (czerwony pasek na książce).

Strefa Ciszy jest wydzieloną częścią strefy wolnego dostępu do książek. Jej księgozbiór stanowią głównie monografie, podręczniki i skrypty z zakresu medycyny, stomatologii, farmacji, pielęgniarstwa, nauk o zdrowiu, a także nauk pokrewnych: biologii, chemii, ochrony środowiska i innych. Wszystkie książki zlokalizowane w Strefie Ciszy są przeznaczone do korzystania na miejscu. 

Książki w tych strefach ułożone są wg Klasyfikacji NLM (National Library Medicine) oraz Biblioteki Kongresu (Library of Congress Classification LCC).

Każdy dokument w wolnym dostępie oraz Strefie Ciszy posiada indywidualną etykietę sygnatury wolnego dostępu składającą się m. in. z symbolu klasyfikacji, sygnatury książki oraz wybranych elementów opisu bibliograficznego, umożliwiającą logiczne szeregowanie zbiorów. Dzięki temu dzieła o podobnej tematyce zgrupowane są w jednym miejscu, posiadają wspólny początkowy symbol sygnatury wolnego dostępu.

Zasadą klasyfikacji NLM jest łączenie etiopatogenezy, diagnostyki, farmakologii, leczenia, rehabilitacji, itp. danej choroby, czy organu z tą chorobą lub organem.

Przykłady:

WG 141 – Diagnostyka chorób serca
WG 141.5.T6 – Tomografia komputerowa serca
WG 166 – Leczenie chorób serca
WG 210 – Choroby serca ogólnie
WG 310 – Zawał serca

Działy klasyfikacji według U.S. National Library of Medicine:

Medycyna i nauki pokrewne

W Zawody medyczne

WA Zdrowie publiczne

WB Medycyna praktyczna

Choroby całego organizmu. Medycyna lotnicza, kosmiczna i morska

WC Choroby zakaźne

WD Zaburzenia systemowe, metaboliczne lub pochodzenia środowiskowego

Układy

WE Układ mięśniowo-szkieletowy

WF Układ oddechowy

WG Układ krążenia

WH Układ krwiotwórczy i limfatyczny

WI Układ trawienny

WJ Układ moczowo-płciowy

WK Układ wewnątrzwydzielniczy

WL Układ nerwowy

Specjalności

WM Psychiatria

WN Radiologia

WO Chirurgia

WP Ginekologia

WQ Położnictwo

WS Pediatria

WT Geriatria. Choroby przewlekłe

WU Stomatologia

WV Otolaryngologia

WW Okulistyka

WX Szpitale i zakłady opieki zdrowotnej

WY Pielęgniarstwo

Historia

WZ Historia medycyny

QS Anatomia człowieka

QT Fizjologia

QU Biochemia

QV Farmakologia

QW Mikrobiologia i Immmunologia

QX Parazytologia

QZ Patologia

Dla wygody użytkowników książki w strefie wolnego dostępu rozlokowano w 3 sekcjach:

Księgozbiór w Strefie Ciszy jest podzielony na 3 sekcje:

Książki w Strefie Ciszy oklejone są kolorowymi paskami. Każda kombinacja pasków odpowiada konkretnej klasyfikacji.

II piętro

W strefie wolnego dostępu do czasopism zgromadzone są roczniki czasopism od 2010 roku do bieżących numerów. Zasoby czasopism są rozmieszczone alfabetycznie wg tytułów. Najnowszy numer czasopisma znajduje się na specjalnie zaprojektowanym regale wystawowym. W katalogu online zasoby te mają nadaną lokalizację „Strefa Wolnego Dostępu – Czasopisma”.

Roczniki czasopism znajdujące się w magazynie bibliotecznym należy zamówić online. Po zalogowaniu się na swoje konto wyszukujemy w katalogu interesujące nas czasopismo, a następnie rozwijamy jego zasób:

W kolejnym kroku wybieramy interesujący nas rocznik czasopisma, sprawdzamy czy jest dostępny, i „klikamy” przycisk zamówienia. Proszę zwrócić uwagę, że jednemu numerowi inwentarza/egzemplarza jest przyporządkowany jeden tom/volumen/rocznik/band czasopisma.

Po wybraniu miejsca dostarczenia czasopisma przechodzimy do okna wysłania zamówienia, gdzie mamy możliwość dodania uwagi odnośnie zeszytu i/lub stron, na których znajduje się artykuł:

W skład zamówionego przez nas rocznika wchodzi 12 numerów (Poradnik Bibliotekarza :. – Warszawa : 1959–.R.11. 1959 . – Nr 1-12). Bywają wolumeny, gdzie numerów jest ponad sto. Większość czasopism posiada paginację ciągłą w obrębie tomu. Jeśli znamy numery stron potrzebnego nam artykułu oraz/lub numer zeszytu, w którym on się znajduje, podajemy go w polu uwag. Pozwoli to uniknąć dostarczenia dziesiątek zeszytów, zamiast tego jednego, który nas interesuje. Po dodaniu w polu uwag odpowiedniej treści, np.:

zaznaczamy checkbox i wysyłamy zamówienie. O realizacji zamówienia zostaniemy powiadomieni mailowo, co przydatne będzie, jeśli czasopismo będziemy zamawiać np. z domu.

Prosimy pamiętać, że czasopisma od 2005 roku znajdują się w Strefie Wolnego Dostępu (II piętro CNIM) i nie można ich zamówić zdalnie. W katalogu OPAC WWW roczniki te posiadają lokalizację Strefa Wolnego Dostępu – Czasopisma i informację o wolnym dostępie do pozycji:

Niewielki procent czasopism nie posiada jeszcze numerów inwentarzowych / egzemplarzy, i takie czasopisma należy zamawiać w sposób tradycyjny (papierowe rewersy).

Wszystkie, zamówione do udostępniania, roczniki czasopism od 1946 roku są do odebrania na II piętrze przy ladzie. Z czasopism, wydanych do 1945 roku włącznie, skorzystamy w Czytelni Zbiorów Specjalnych. Zamówienia oczekują na czytelnika przez 7 dni roboczych.

Uwaga!

Korzystając ze stref wolnego dostępu oraz pokoi nauki należy przestrzegać kilku podstawowych zasad:

III piętro

Dodatkowo, w Czytelni Zbiorów Specjalnych (III piętro) udostępnia się wyłącznie na miejscu stare druki, materiały ikonograficzne, dokumenty życia społecznego, rękopisy, eksponaty – materiały alternatywne (np. medale) oraz prace doktorskie, czasopisma i książki wydane przed rokiem 1945.