Wypożyczanie

Limit wypożyczeń

Status czytelnika Ilość tytułówOkres wypożyczenia
Student UMW10*6 miesięcy
Doktorant UMW1012 miesięcy
Pracownik naukowy UMW1512 miesięcy
Pracownik UMW5 3 miesiące
Ochrona zdrowia53 miesiące
Inni**33 miesiące

* W okresie od listopada do czerwca limit zwiększany jest do 15 tytułów
** Użytkownicy uprawnieni do wypożyczania na zewnątrz

Uwaga! Wszystkie książki z lokalizacją „Wypożyczanie krótkoterminowe – 1 miesiąc” lub „Strefa Wolnego Dostępu – wypoż. krótkoterminowe” są wypożyczane na okres 1 miesiąca bez względu na status czytelnika.

Logowanie do konta bibliotecznego

Na adres mailowy podany podczas rejestracji online zostaje wysłany numer konta bibliotecznego. W trakcie aktywacji konta czytelnikowi zostaje nadany dodatkowy login w postaci: „imię. nazwisko” (małe litery, bez polskich znaków diakrytycznych). Hasło do konta użytkownik tworzy podczas rejestracji online. Czytelnik, który zapomni swoje hasło, może samodzielnie odzyskać dostęp do swojego hasła w oknie logowania, korzystając z opcji „Przypomnij hasło”.

Zamawianie

Książki zamawiamy poprzez katalog online Biblioteki UMW. Po odnalezieniu wyszukiwanego dokumentu wg dowolnego indeksu (indeksów) należy zastosować klawisz Zamów , następnie wybrać miejsce dostarczenia dokumentu i wysłać zamówienie. Czas realizacji zamówienia wynosi do 2 godzin. O gotowości zamówienia do odbioru użytkownik powiadamiany jest odrębnym mailem.

Książek z lokalizacją „Kliniki i zakłady UMW” nie wypożycza się czytelnikom indywidualnym.

Książek znajdujących się w Filii nr 1 Biblioteki Głównej UMW (Biblioteka Wydziału Farmaceutycznego) nie można zamawiać przez Internet, są one udostępniane tylko na miejscu. Wyselekcjonowany księgozbiór zgromadzony dla poszczególnych katedr jest wypożyczany tylko i wyłącznie dla pracowników tych jednostek.

Odbiór zamówionych dokumentów do wypożyczenia

Dokumenty zamówione do wypożyczenia są do odebrania w Wypożyczalni przy ul. Marcinkowskiego 2-6 na I piętrze. Zamówienia nieodebrane w ciągu 7 dni są automatycznie anulowane przez system i nie ma możliwości prolongowania tego terminu. Przy odbiorze zamówionych dokumentów należy mieć przy sobie elektroniczną legitymację (pracownicy, doktoranci i studenci UMW) lub kartę biblioteczną (pozostali czytelnicy). Czytelnicy którzy nie odbiorą zamówionych książek muszę liczyć się z czasową blokadą konta. W razie pytań prosimy o kontakt z Wypożyczalnią (tel. 71 784 19 24 / 697 773 472).

Strefa Wolnego Dostępu – wypożyczanie

W Bibliotece funkcjonują dwie strefy wolnego dostępu (SWD): z książkami na I piętrze oraz z czasopismami na II piętrze. Książki w SWD są ułożone wg Klasyfikacji NLM (National Library Medicine) oraz Biblioteki Kongresu (Library of Congress Classification LCC).

Książki w SWD są oznakowane kolorowymi paskami oznaczającymi sposób korzystania ze zbiorów. Książki oklejone czerwonym paskiem są dostępne wyłącznie na miejscu. Książki z zielonym paskiem są do wypożyczenia na 1 miesiąc bez względu na status użytkownika.

Prolongowanie terminu zwrotu wypożyczonych dokumentów

Czytelnik może trzykrotnie prolongować termin zwrotu książek, o ile nie zostały one zarezerwowane:

Samodzielnej prolongaty (OPAC WWW) można dokonać najwcześniej 90 dni przed upływem terminu zwrotu i najpóźniej w ostatnim dniu tego terminu. Prolongata rozpoczyna się z dniem jej dokonania. Termin zwrotu zostanie przedłużony zgodnie ze statusem czytelnika (o 3-12 miesięcy) lub książki (1 miesiąc). 5 dni przed terminem zwrotu wypożyczonych pozycji system PROLIB wysyła automatyczne powiadomienia o tym fakcie, na podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej.

Zwrot wypożyczonych dokumentów

Zwrotu wypożyczonych książek można dokonać za pomocą:

Dokumenty elektroniczne (CD, DVD) można oddać tylko w Wypożyczalni.

Należy pamiętać, że:

Zagubienie lub zniszczenie dokumentów

Czytelnik zobowiązany jest w przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonego dokumentu: