Identyfikator ORCID (ORCID ID)

W związku z Zarządzeniem  nr 102/XV R/2018 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 20 września 2018 r. w sprawie obowiązku uzyskania przez pracowników naukowych i doktorantów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu uniwersalnego identyfikatora naukowca ORCID, pracownicy i doktoranci UMW, są zobowiązani do rejestracji w międzynarodowym systemie identyfikacji ORCID (Open Researcher and Contributor ID).

Informację o uzyskanym identyfikatorze ORCID należy zgłaszać do Działu Bibliografii i Bibliometrii Biblioteki Głównej UMW na adres bibliografia@umw.edu.pl.

Identyfikator ORCID (ORCID ID) (czyt. orkid) – uniwersalny unikalny identyfikator naukowca. Rozwiązuje problem jednoznacznej identyfikacji autorów prac naukowych, zwłaszcza w przypadku nazwisk dublujących się, zawierających znaki diakrytyczne, różnych wersji zapisu imienia i nazwiska oraz osób zmieniających nazwisko lub afiliację w trakcie kariery naukowej.

Identyfikator składa się z 16 cyfr podzielonych na 4 części zapisanych w formie https URI,
np. https://orcid.org/0000-0002-1825-0097.

Link do strony: orcid.org

ORCID – instrukcje tworzenia konta i uzupełniania danych w profilu
ORCID – łączenie z kontem w PBN i POL-on

W związku z koniecznością przetwarzania w systemach centralnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (POL-on, PBN) zautoryzowanych (tj. potwierdzonych przez właściciela) numerów ORCID, ich gromadzenie odbywać się będzie wyłącznie poprzez indywidualne konta użytkowników w systemie Polskiej Bibliografii Naukowej.

Zarządzenie nr 75/XV R/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie obowiązku utworzenia indywidualnego konta naukowca w Polskiej Bibliografii Naukowej, powiązania konta PBN z identyfikatorem naukowca ORCID oraz ze Zintegrowanym Systemem Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, obliguje pracowników i doktorantów UMW do zautoryzowania numerów ORCID w systemach PBN i POL-on.

Instrukcja

Film instruktażowy

Uwierzytelnianie PPM-UMW w ORCID

Na Polskiej Platformie Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu jest możliwość uwierzytelnienia profilu naukowca PPM-UMW w systemie ORCID. Funkcja ta jest dostępna dla pracowników naukowych UMW po zalogowaniu na platformie. Jest to proces jednorazowy, wymagający jedynie zalogowania do obu systemów, aby potwierdzić udzielenie PPM-UMW dostępu do dodawania i aktualizowania dorobku publikacyjnego pracownika w systemie ORCID. 

Uwierzytelnienie profilu naukowca PPM-UMW w ORCID pozwoli na automatyczne eksportowanie dorobku naukowca z PPM-UMW do systemu ORCID. Tym samym będzie możliwe spełnienie jednego z wymogów ewaluacyjnych, zgodnie z którym publikacja zgłoszona do ewaluacji musi znajdować się w profilu ORCID pracownika. 

Automatyczny eksport dorobku pracowników naukowych UMW z platformy PPM-UMW do ORCID nastąpi po uwierzytelnieniu profilu naukowca przez wszystkich pracowników uwzględnianych w ewaluacji.

Uwierzytelnianie PPM-UMW w ORCIDinstrukcja, film instruktażowy

Logowanie do PPM-UMWfilm instruktażowy

Zarządzenie nr 127/XVI R/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie obowiązku uwierzytelnienia profilu naukowca PPM-UMW w systemie ORCID.